"SILENTIUM" (collaboratrice Marie-Ange Causarano)

{CAT} CONFERÈNCIA DE MARIE-ANGE CAUSARANO col.laboradora del projecte "Silentium" llibre artístic de fotografia d'Anna Bahí i música de Xavier de Palau, en el MUSEU DARDER de Banyoles (Pla de l'Estany), organitzat pel CENTRE d'ESTUDIS COMARCALS de Banyoles, on ens va parlar dels hospitals medievals concretament de l'Ospedale di Santa Maria della Scala de Siena (Itàlia).

{IT} Conferenza di Marie-Ange Causarano collaboratrice del progetto "Silentium" (libro di fotografia e musica di Anna Bahí e Xavier de Palau), nel Museo Darder di Banyoles (Catalonia/Spagna) organizzato del Centro Studi Regionali di Banyoles, dove ci parla degli ospedali medievali e sull'Ospedale di Santa Maria della Scala di Siena.

Marie-Ange Causarano (Florència 1971) Llicenciada en Arqueologia a la Facultat de Lletres i Filosofia a la Universitat de Florència. Està completant el Doctorat en Arqueologia Medieval amb una tesi sobre la Catedral de Siena i el turó del Duomo en l'Edat Mitjana.
Especialitzada en Arqueologia de l'Arquitectura. Des de l'any 2001 col.labora amb el departament d'Arqueologia i Història de la Universitat de Siena. Ha pres part en diferents excavacions arqueològiques a la Toscana i l'Itàlia Meridional, la primera de les quals ja la va fer l'any 1993.
Ha publicat diversos articles en revistes científiques sobre l'Arquitectura Medieval a la Toscana i en particular, sobre la ciutat de Siena i els seus monuments.

Immagini della conferenza
(con traduzione simultanea di Anna Bahí)En col.laboració amb el llibre "SILENTIUM" de fotografia i música d'Anna Bahí i Xavier de Palau, Marie-Ange Causarano també va parlar de la paret de l'Ospedale de Santa Maria della Scala de Siena, on l'Anna Bahí es va inspirar per fer el projecte fotogràfic.
L'acte va ser presentat per Joan Antón Abellan i per Xavier de Palau que va explicar la col.laboració de Marie-Ange Causarano amb el projecte "Silentium".

In collaborazione con il libro "SILENTIUM", Marie-Ange Causarano ha parlato anche del muro dell'Ospedale di Santa Maria della Scala di Siena, dove Bahí si è ispirato per fare il progetto fotografico.
L'evento è stato presentato da Joan Antón Abellan e Xavier de Palau che ha spiegato la collaborazione di Causarano con il progetto artistico "Silentium".


Causarano ens va parlar de la Catedral de Siena i, al seu davant, el gran hospital medieval de Santa Maria della Scala i com aquests dos grans monuments es van desenvolupar, a través la història del turó, un dels llocs on s'hi han conservat els més antics testimoniatges (l'evidència més antiga) sobre l'origen de la ciutat de Siena.

Per comprendere dove questi grandiosi monumenti -il Duomo di Siena e l'Ospedale di Santa Maria della Scala- si sono sviluppati, Causarano ci ha parlato della storia della collina, uno dei luoghi dove si sono conservate le più antiche testimonianza sull'origine della città di Siena. .   .   .   .   .   .   .


Altri momenti:
foto di Anna Bahí nella traduzione simultanea all'inizio del evento
foto di Marie-Ange Causarano e Anna Bahí con il reporter di BanyolesTv
foto di Marie-Ange Causarano nell'ingresso del MUSEO DARDER di Banyoles (Catalonia/Spagna)